خبر فوری

خبر فوری

زخمی شدن دو نفر در جشن گاوبازی سنفرمینس

خبر کوتاه سنت رها کردن گاوهای وحشی در خیابان بار دیگر در اسپانیا قربانی گرفت. در این جشن گاوبازی امسال در سنفرمینس دو نفر از شرکت کنندگان به شدت

در حال خواندن:

زخمی شدن دو نفر در جشن گاوبازی سنفرمینس

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
سنت رها کردن گاوهای وحشی در خیابان بار دیگر در اسپانیا قربانی گرفت.

در این جشن گاوبازی امسال در سنفرمینس دو نفر از شرکت کنندگان به شدت زخمی شدند. یکی از آنها بریتانیایی و دیگری آمریکایی است.