خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

برگزاری فستیوال موسیقی زیگت در بوداپست مجارستان


مجله روز

برگزاری فستیوال موسیقی زیگت در بوداپست مجارستان

زیگت نام یکی از مهمترین فستیوالهای موسیقی در مجارستان و در اروپا است. همه ساله بسیاری از سراسر جهان به بوداپست می روند تا این فستیوال را از نزدیک دنبال کنند.

مسئول برگزاری فستیوال می گوید: “
برای دیدن این فستیوال موسیقی از۹۵ ملیت مختلف به اینجا آمده اند. در میان آنها ۹۰ درصد از کشورهایی به جز از مجارستان آمده اند.”

دو دختر هلندی هم می گویند:
“اینجا فوق العاده است. حتما سال آینده به اینجا می آییم.”

جوانان استرالیایی هم به این فستیوال آمده و یکی از آنها می گوید: “ اینجا گروههای مختلفی اجرا داشتند. از استیلهای مختلف موسیقی. اینجا یک فستیوال فرهنگی است و به ما اجازه شناخت بوداپست را هم می دهد. عاشق اینجا شدیم.”

خبرنگار ما در بوداپست می گوید: “سال به سال در فستیوال زیگت با زبانهای بیشتری آشنا می شوید. این نشان می دهد که چگونه این فستیوال بین المللی شده است.”

مطالب منتخب

مطلب بعدی
جشنوارۀ موسیقی زیگت آغاز به کار کرد

مجله روز

جشنوارۀ موسیقی زیگت آغاز به کار کرد