خبر فوری

خبر فوری

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت

خبر کوتاه شهرک علوم و فنآوری پاریس، آتش نشانان شش ساعت زمان نیاز داشتند تا شعله های اتش را خاموش کنند. نزدیک به ده هزار متر مربع از این موزه خسارت

در حال خواندن:

شهرک علوم و فنآوری پاریس در شعله های آتش سوخت

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

شهرک علوم و فنآوری پاریس، آتش نشانان شش ساعت زمان نیاز داشتند تا شعله های اتش را خاموش کنند. نزدیک به ده هزار متر مربع از این موزه خسارت جدی دیده است.