خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

حملات تروریستی پاریس: صحنه های جنگی در کف خیابان

پاریس شب گذشته شاهد چندین حمله زنجیره ای بود. نیروهای امنیتی بسرعت خیابان های شهر را به کنترل خود در آوردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح