خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

پس از خواندن سرود ملی فرانسه، اعضای پارلمان اروپا در بزرگداشت یاد قربانیان حادثه حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، یک دقیقه سکوت کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح