خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

نخستین بریتانیایی در فضا قدم زد

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی در سفر به ایستگاه بین المللی فضایی برای نخستین بار در فضا به همراه فضانورد آمریکایی قدم زد. او که ۴۳ ساله است، سفرش را ماه پیش آغاز کرد و نخستین بریتانیایی بود که پا به این ایستگاه فضایی گذاشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح