خبر فوری

خبر فوری

یانیک نزه سگن: با اجرای سمفونی شماره نه بروکنر بزرگترین رویای زندگی ام تحقق یافت

در حال خواندن:

یانیک نزه سگن: با اجرای سمفونی شماره نه بروکنر بزرگترین رویای زندگی ام تحقق یافت

اندازه متن Aa Aa

مطالب بیشتر از موزیک