خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

اندازه متن Aa Aa

رشد خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا و افزایش تعداد مخالفان پیوستند ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.