خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

رکورد جهانی دومینو جام های ویسکی در دوبی شکسته شد

رکورد جهانی گینس برای طولانی ترین دومینو با استفاده از ۴۵۷۸ جام ویسکی دوشنبه شب در دوبی شکسته شد. یک ردیف طولانی از جام های ویسکی در این رویداد با حرکت اولین جام به حرکت درآمد و نماینده رسمی گینس آنرا رسما به ثبت رساند.

مطالب بیشتر از بدون شرح