خبر فوری

خبر فوری

رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر به ۲ سال زندان محکوم شد

در حال خواندن:

رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر به ۲ سال زندان محکوم شد

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یحیی قلاش رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر و دو نفر از همکارانش روز شنبه در دادگاهی در قاهره هر کدام به ۲ سال زندان محکوم شدند. اتهام ها آن پناه دادن به مردان تحت تعقیب قانون عنوان شده است.

دادگاه با تعیین ۵۸۰ یورو وثیقه برای هر کدام اعلام کرده است که آنها تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد هستند.