خبر فوری

خبر فوری

تبلیغات مغرضانه ضد سقط جنین در فرانسه جرم شناخته شد

خبر کوتاه پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن فعالیت های وب سایت هایی که به ظاهر خدمات و اطلاعات مفید ارائه اما در حقیقت با تبلیغات ضد سقط جنین، زنان را مرعوب و اطلاعات مغرضانه ارائه می ک

در حال خواندن:

تبلیغات مغرضانه ضد سقط جنین در فرانسه جرم شناخته شد

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن فعالیت های وب سایت هایی که به ظاهر خدمات و اطلاعات مفید ارائه اما در حقیقت با تبلیغات ضد سقط جنین، زنان را مرعوب و اطلاعات مغرضانه ارائه می کنند، جرم محسوب می شود. گردانندگان چنین وب سایتی هایی به تا دو سال زندان و جریمه نقدی ۳۰ هزار یورویی محکوم خواهند شد.