خبر فوری

خبر فوری

بانک مرکز اروپا از حجم برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه خود کاست

در حال خواندن:

بانک مرکز اروپا از حجم برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه خود کاست

اندازه متن Aa Aa

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سال ۲۰۱۶ این نهاد در نرخ بهره خود یعنی صفر درصد تغییری ایجاد نکردند.

از سوی دیگر اجرای برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ تمدید شد. اما حجم آن از ۸۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد یورو تقلیل یافت.

در این نشست همچنین وضعیت ایتالیا پس از رای منفی مردم این کشور به اصلاحات قانون اساسی ماتئو رنتزی بررسی شد.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفت: «مدت زیادی است که با آسیب پذیری و شکنندگی سیستم بانکی و وضعیت ایتالیا مواجه هستیم. باید در شرایط تغییر ایجاد شود. مطمئن هستم دولت ایتالیا راه حل را می داند و تصمیمات مناسبی را اتخاذ خواهد کرد.»

بانک مرکزی اروپا پیش از این برنامه بازخرید اوراق قرضه خود را به بخش خصوصی گسترش داده بود. هدف از اجرای چنین پروژه ای مقابله با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو است که فعالیتهای اقتصادی این منطقه را مورد تهدید قرار داده است. هدف بانک مرکزی رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی است.