خبر فوری

در حال خواندن:

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ کمک به لیبی برای کنترل بحران پناهجویان


اتحادیه اروپا در یک نگاه

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ کمک به لیبی برای کنترل بحران پناهجویان

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، ابتدا دو گزارش درباره کمک اتحادیه اروپا به لیبی برای کنترل بحران پناهجویان و انتشار گزارش کمیسیون اروپا درباره اسکان مجدد پناهجویان در اروپا، ارائه خواهد شد.

رای مثبت پارلمان بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، هزینه برکسیت برای بریتانیا و بیست و پنجمین سالگرد امضای پیمان ماستریخت، موضوعات دیگر این برنامه هستند.