خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ حمایت نخست وزیر کانادا از سِتا


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ حمایت نخست وزیر کانادا از سِتا

سخنرانی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا و دیدگاه جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا درباره همکاری های کشورهای عضو ناتو، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.