خبر فوری

در حال خواندن:

زولتان کدای، الهام بخش موسیقی جاز مدرن مجاری


مجله فرهنگی

زولتان کدای، الهام بخش موسیقی جاز مدرن مجاری

یک گروه موسیقی جاز مجاری اجرای تازه ای از آثار زولتان کدای را بروی صحنه برده است. زولتان کدای پژوهشگر موسیقی و فرهنگ فولکلور، زبان شناس و فیلسوف مجاری از شناخته شده ترین آهنگ سازان این کشور است.

وی بویژه بخاطر بهره گرفتن از عناصر فولکلور در موسیقی کلاسیک شناخته می شود.

یکی از نوازندگان این گروه جاز می گوید: «بر این باور بودیم که جوانها در حال فراموش کردن آهنگهای قدیمی هستند. گرچه آنها را خوب می شناسند ولی نمی دانند که این آهنگها قدیمی هستند. برای همین نیز آنها را برای جوانان امروزی باز آفرینی کردیم.»

یکی از نوازندگان پیانو این گروه نیز می گوید: «آهنگهایی را که کدای گرد آورده است بخوبی باز شناخته می شوند. ما برخی از نتها را حذف کردیم. ولی شنونده در پایان، قطعه اصلی را باز می شناسد.»

نوازندگان گروه هر یک جداگانه با دیگر گروههای موسیقی راک و بلوز مجاری همکاری می کنند.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
نمایشگاه «فرمیر و استادان نقاشی زندگی روزمره» در موزه لوور پاریس

مجله فرهنگی

نمایشگاه «فرمیر و استادان نقاشی زندگی روزمره» در موزه لوور پاریس