خبر فوری

در حال خواندن:

گزارش «نبض تجارت» از کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلون


نبض تجارت

گزارش «نبض تجارت» از کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلون

برنامه این هفته «نبض تجارت» به تکنولوژی و ارتباطات اختصاص دارد. کنگره جهانی تلفن همراه بارسلون یکی از رویدادهای بزرگ دنیای ارتباطات و تکنولوژی محسوب می شود. بخش تلفنهای همراه و مخابرات طی ده سال گذشته رشدی استثنایی داشته اند.

نبض تجارت

یونان: از تدابیر ریاضت اقتصادی تا برنامه های اصلاحی