خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن

اندازه متن Aa Aa

ارائه برنامه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا برای اصلاح اتحادیه اروپا، دیدگاه دیمیتریس آورامپولوس، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا درباره طرح تقسیم پناهجویان و رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن در پارلمان اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.