خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ گرامیداشت روز جهانی زن

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ گرامیداشت روز جهانی زن

اندازه متن Aa Aa

برگزاری کنفرانسی در بروکسل به مناسبت روز جهانی زن، دیدار شهرداران جزایر یونانی پذیرای پناهجویان با کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا و مخالفت لهستان با تمدید دوران ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.