خبر فوری

خبر فوری

سمبل حقوق زنان در مقابل مجسمه بوفالوی بازار بورس نیویورک

در حال خواندن:

سمبل حقوق زنان در مقابل مجسمه بوفالوی بازار بورس نیویورک

اندازه متن Aa Aa

در نزدیکی بازار بورس نیویورک، محلی که مجسمه یک بوفالو به عنوان نماد بازارهای مالی از سال ها پیش وجودخودنمایی می کند، اکنون مجسمه یک دختر نصب شده است.

یکی از کمپانی های بزرگ مدیریت سهام منشاء قراردادن تندیس این دختر در روز هشتم مارس، روز جهانی زن معرفی شده است.

هدف، تشویق و ترغیب شرکتها بزرگ سرمایه گذار در بازار بورس است تا در هیئت مدیره و نهادهای مهم تصمیم گیرنده خود میزان مشارکت زنان را افزایش دهند.