خبر فوری

در حال خواندن:

پیروزی دونالد توسک بر دولت لهستان


دفتر بروکسل

پیروزی دونالد توسک بر دولت لهستان

رهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برغم مخالفت لهستان بار دیگر به دونالد توسک اعتماد کردند و دوران ریاست این سیاستمدار ۵۹ ساله لهستانی بر شورای اتحادیه اروپا را برای دو سال و نیم دیگر تمدید کردند.

آقای توسک پس از رای مثبت رهبران به خود در یک کنفرانس خبری حاضر شد و خطاب به دولت لهستان چنین گفت: «مواظب باشید، اگر پلی را خراب کنید دیگر نمی توانید از روی آن رد شوید. این موضوع بخصوص در حال حاضر و پیش از گفتگوها درباره آینده اتحادیه اروپا و جشن رم برای همه اعضا صدق می کند. اما امروز این جمله خطاب به دولت لهستان است.»

آقای توسک با ۲۷ رای موافق در مقابل یک رای مخالف کشور خودش لهستان بار دیگر به این مقام برگزیده شد.

تمدید ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا برغم مخالفت لهستان

دفتر بروکسل

تمدید ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا برغم مخالفت لهستان