خبر فوری

خبر فوری

نهنگ عنبر نجات یافته در انتظار بازگشت به دریا

بدون شرح

نهنگ عنبر نجات یافته در انتظار بازگشت به دریا

یک نهنگ عنبر که در تور ماهیگیران در آبهای جنوب چین گیرافتاده بود پس از نجات در انتظار کمک برای بازگشتن به دریا است.

مطالب بیشتر از بدون شرح