خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

نهنگ عنبر نجات یافته در انتظار بازگشت به دریا

یک نهنگ عنبر که در تور ماهیگیران در آبهای جنوب چین گیرافتاده بود پس از نجات در انتظار کمک برای بازگشتن به دریا است.

مطالب بیشتر از بدون شرح