خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ برگزاری انتخابات پارلمانی هلند


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ برگزاری انتخابات پارلمانی هلند

انتخابات پارلمانی هلند و درخواست حزب مردم اروپا، بزرگترین حزب در پارلمان اروپا، برای توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.