خبر فوری

خبر فوری

هفت سین و کمپینهای زیست محیطی

هر سال، ایرانیان در پیشواز نوروز سفره های هفت سین خود را با سبزه و ماهی قرمز می آرایند.

در حال خواندن:

هفت سین و کمپینهای زیست محیطی

اندازه متن Aa Aa

هر سال، ایرانیان در پیشواز نوروز سفره های هفت سین خود را با سبزه و ماهی قرمز می آرایند. این در حالیست که از چند سال گذشته و پیش از رسیدن نوروز در فضاهای مجازی کمپین های مختلفی مردم را دعوت به نخریدن ماهی قرمز می کنند.

دلیلهای گوناگونی برای نخریدن ماهی قرمز به کاربران یادآوری می شود. از جمله، عده ای بر غیر اخلاقی بودن خرید ماهی تاکید می کنند. زیرا بیشتر این ماهیان عمری کوتاه دارند و زندگی کوتاهشان به آراستن سفره باستانی ایرانیان محدود می شود. به نظر این عده ماهی قرمز، نه به مثابه یک جاندار، که به مثابه یک شیء مصرفی چند روزه در نظر گرفته می شود.

در این میان، دیدگاههای محیط زیستی نیز وجود دارند که تولید انبوه ماهی قرمز و فروش آنها را خطری برای اکوسیستم طبیعی فضای رودخانه ها می داند. با سپری شدن نوروز، بسیاری از ماهیان که از سفره هفت سین جان به در برده اند در محیط زیست رها می شوند. به اعتقاد طرفداران محیط زیست، ورود ناگهانی و انبوه ماهی قرمز باعث بر هم خوردن تعادل اکو سیستم می شود. بتازگی فردین حکیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج در گفتگو با خبرگزاری مهر خواهان آن شده است که مردم پس از جشنهای سال نو ماهی های قرمز خود را در رودخانه ها رها نكنند. وی با اشاره به اینکه رودخانه کرج زیستگاه ماهی های قزل آلای خال قرمز است گفته است در صورت بیمار بودن ماهی های قرمز، سلامت این زیستگاه به خطر خواهد افتاد.

تنها ماهی قرمز در مرکز توجه دوستداران محیط زیست قرار ندارد. بسیاری نیز در فضای مجازی مردم را به کاشت نهال به جای سبزه نوروز دعوت می کنند. به نظر کارشناسان هر ساله حجم انبوهی از غلات سبز شده بر سر سفره های نوروزی می روند و مردم پس از پایان جشن آنها را دور می اندازند. حال آنکه برای تولید کل این غلات منابع طبیعی شامل آب شیرین و مواد معدنی موجود در خاک مصرف شده است. توجه به موضوع غلات در زمانی است که ایران با مشکلات خشکسالی و کمبود بارش مواجه است. در این کمپین انجمن هایی مانند «انجمن خانه دوستدار محیط زیست»، «انجمن هميار منابع آب» و «انجمن های حاميان سياره سبز» شرکت جسته اند.

Norouz : Happy Iranian New Year