خبر فوری

در حال خواندن:

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ آغاز رسمی جدایی بریتانیا


اتحادیه اروپا در یک نگاه

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ آغاز رسمی جدایی بریتانیا

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا با ارسال نامه ای به دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، رسما خواهان جدایی کشورش از اتحادیه اروپا شد. این خبر و واکنشها با آن، موضوع این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه است.

اتحادیه اروپا در یک نگاه

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ جشن های سالگرد امضای پیمان رم زیر سایه برکسیت