خبر فوری

در حال خواندن:

کاهش اندک نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو


بازرگانی

کاهش اندک نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو

نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو در ماه فوریه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۰.۱ درصد کاهش یافته و به رقم ۹.۵ درصد جمعیت فعال این منطقه رسیده است.

نرخ بیکاری از ماه سپتامبر سال گذشته روندی نزولی داشته و این اولین بار از سال ۲۰۰۹ است که نرخ بیکاری در منطقه به این رقم می رسد.

در بین کشورهای حوزه پولی یورو، آلمان با داشتن ۳.۹ درصد جمعیت فعال خود بعنوان بیکار کمترین نرخ بیکاری در منطقه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر کشورهای اسپانیا با ۱۸ درصد و یونان با گرفتار بودن ۲۳.۱ درصد جمعیت فعال خود به معضل بیکاری صاحب بالاترین آمار بیکاری هستند.

علیرغم افزایش نرخ تورم، مصرف داخلی موتور محرکه اقتصاد بریتانیا بوده است

بازرگانی

علیرغم افزایش نرخ تورم، مصرف داخلی موتور محرکه اقتصاد بریتانیا بوده است