خبر فوری

خبر فوری

اجرای سیاستهای پولی حمایتی بانک مرکزی اروپا ادامه خواهد داشت

در حال خواندن:

اجرای سیاستهای پولی حمایتی بانک مرکزی اروپا ادامه خواهد داشت

اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا حداقل تا پایان سال ۲۰۱۷ اجرای سیاستهای پولی حمایتی خود، از جمله بازخرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی و نرخ بهره بسیار پایین را ادامه خواهد داد. سیاستگذاران این نهاد هنوز روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو و تحول نرخ تورم در منطقه را مناسب ارزیابی نمی کنند.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفت: «پیش از اعمال تغییرات در اجزای تشکیل دهنده سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا از جمله نرخ بهره و بازخرید اوراق قرضه، باید به اندازه کافی مطمئن شویم روند نرخ تورم در میان مدت به اهداف ما نزدیک است و این گرایش حتی با اجرای سیاستهای پولی غیرحمایتی نیز از بین نمی رود.»

بانک مرکزی اروپا مدتها پیش سیاستهای پولی حمایتی خود را به مرحله اجرا درآورد.اخیرا به نظر می رسد اعمال این سیاستها با نزدیک شدن نرخ تورم در منطقه به رقم ۲ درصد تا حدی نتیجه بخش بوده است.

انتشار این خبر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا را در بازارهای مبادلات ارزی اندکی کاهش داد.