خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ انتقاد سازمان ملل از سیاستهای مهاجرتی مجارستان


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ انتقاد سازمان ملل از سیاستهای مهاجرتی مجارستان

انتقاد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از سیاستهای مهاجرتی مجارستان، شکاف در جامعه ترک تبار بلژیک در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی ترکیه و نشست ۷ کشور جنوبی اتحادیه اروپا در مادرید، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.