خبر فوری

خبر فوری

اخبار از بروکسل؛ کریستین لاگارد خواهان بخشش قسمتی از بدهی های یونان شد

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ کریستین لاگارد خواهان بخشش قسمتی از بدهی های یونان شد

اندازه متن Aa Aa

موافقت کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول با بخشش قسمتی از بدهی های یونان، اعلام نظر کمیسیون اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در مجارستان و مراسم یکصدمین سالگرد مرگ لودویک زامنهوف، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.