خبر فوری

خبر فوری

بنا به نتایج اولیه شمارش آرا، بیش از ۶۰ درصد به تغییرات قانون اساسی ترکیه رای مثبت داده اند

در حال خواندن:

بنا به نتایج اولیه شمارش آرا، بیش از ۶۰ درصد به تغییرات قانون اساسی ترکیه رای مثبت داده اند

اندازه متن Aa Aa

با بسته شدن حوزه های انتخاباتی مربوط به رفراندوم قانون اساسی در ترکیه، شمارش آرا آغاز شده است. طبق نتایج اولیه شمارش آرا، بیش از ۶۰ درصد رای هندگان، به تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی این کشور رای مثبت داده اند. این آمار حاصل شمارش حدود ۲۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقها است.

بنا به آمار رسمی از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ترکیه حدود ۵۵ میلیون نفر در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.

به گزارش رویترز، حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در ترکیه اعلام کرده که قابل قبول دانستن برگه های آرایی که مهر نخورده است، از سوی انجمن عالی انتخابات، نشانه ای جدی از عدم مشروعیت قانونی این رفراندوم است.