خبر فوری

خبر فوری

۳۲ درصد از مردم فرانسه برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند

در حال خواندن:

۳۲ درصد از مردم فرانسه برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند

اندازه متن Aa Aa