خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

هنرنمایی با هواپیما در آسمان سن دیگو

یوشیهید مورویا، با هنرنمایی ویژه خود برنده دومین دور از مسابقات جهانی حرکات نمایشی هوایی رد بول در سن دیگو واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح