خبر فوری

در حال خواندن:

اخبار از بروکسل؛ رقابت ۴ نامزد برای رفتن به دور دوم انتخابات فرانسه


دفتر بروکسل

اخبار از بروکسل؛ رقابت ۴ نامزد برای رفتن به دور دوم انتخابات فرانسه

رقابت ۴ نامزد برای رفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.