خبر فوری

خبر فوری

ابزارهای مالی اتحادیه اروپا برای افزایش توان رقابت پذیری شرکتهای تجاری

برنامه «کاسمه» کمیسیون اروپا برنامه ای برای تامین منابع مالی شرکتهای تجاری کوچک و متوسط و رقابت پذیری بین آنهاست

در حال خواندن:

ابزارهای مالی اتحادیه اروپا برای افزایش توان رقابت پذیری شرکتهای تجاری

اندازه متن Aa Aa