خبر فوری

جهان آینده

اخبار مربوط به جدیدترین طرح های مهم علمی و فنی در اروپا همراه با گزارش های ویدئویی در دسترس شماست.

با همکاری

دانش و فن

«روبات همکار» به کارگران صنعتی برای جابه جایی اجسام سنگین کمک می کند

«روبات همکار» در نگاه اول شبیه ابزاری است که انسان را تبدیل به ابر قهرمان می کنند. اما این ابزار به کارگران صنعتی برای جابه جا کردن اجسام سنگین کمک، و از ستون فقرات آنها در مقابل حرکات ناگهانی و بار س