خبر فوری

جهان آموزش

جهان آموزش: گزارشی هفتگی با موضوع آموزش از نقاط مختلف جهان شامل تجربه های جالب و آموزنده و نظرات کارشناسان.

با همکاری

جهان

آموزش کر و لالها و ترویج علوم، دو طرح آموزشی برنده جایزه نشست نوآوری در آموزش ۲۰۱۵

طرح آموزشی موسوم به "البیرق" برای ترویج آموزش علوم در قطر و طرح "کتابهای ویدئویی" برای آموزش زبان به کر و لالها در آرژانتین، دو برنده از شش برنده جایزه بنیاد وایز در نشست نوآوری در آموزش امسال هستند.

جهان

نگاهی به دو طرح آموزشی توسعه پایدار در مدارس

چالشهای مربوط به مسئله بهداشت و محیط زیست، مصرف گرایی بیش از حد، گرم شدن کره زمین و آلودگی، نقطه عطفی برای جهان امروز به حساب می آیند. چگونه می توان نسل آینده را آموزش داد تا راه حلهای نوآورانه برای ت

جهان

آموزش پذیرش فرهنگهای دیگر به کودکان

چگونه آموزش می تواند به پذیرش و فهم متقابل بین فرهنگ ها کمک کند؟ این آموزش را باید از چه سنی شروع کرد؟ در جوامع چندفرهنگی آموزش چه نقشی در ترویج پذیرش و فهم متقابل بازی می کند؟ در این گزارش "جهان آموز

جهان

بنیانگذار «موسسه آموزشی افغان»، برنده جایزه نشست نوآوری در آموزش

تلاشهای بی وقفه سکینه یعقوبی برای بهبود آموزش در افغانستان، زندگی ۱۲ میلیون نفر را در این کشور متحول کرده است. امسال جایزه بنیاد وایز در نشست نوآوری برای آموزش به این زن افغان اهدا شده است. در این گزا