خبر فوری

هدف

مقصود برنامه “هدف“، ارائه پاسخ صریح است، هدف گرفتن مستقیم قلب اقتصاد. برای بررسی چشم انداز تجاری هر یک از کشورها یا بخش های اقتصادی و یا برآیند کلی وضعیت جهانی، “هدف“، گزارشگر خود را برای یک تحلیل دقیق سه دقیقه ای اعزام می کند.   وقتی هنگام تحلیل اقتصادی است، یورونیوز همیشه “هدف” است.

با همکاری

جهان

یافتن منابع انرژی سازگار با محیط زیست در هفتمین دوره اجلاس «آفریسیته» در ژوهانسبورگ

شهرهای قاره آفریقا چگونه با معضل تغییرات آب و هوایی روبرو می شوند؟ این یکی از پرسشهای مطرح شده در هفتمین اجلاس "آفریسیته" است که امسال در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد.