خبر فوری

اخبار جهان

با همکاری

جهان

قربانیان حمله انتحاری منچستر

رسانه های بریتانیا با انتشار عکسی از یک دختر هشت ساله گزارش کردند که سفی احتمالا کوچکترین قربانی انفجار انتحاری دوشنبه شب در سالن آرنای منچستر بوده