دانش و فن

خبر فوری

تازه‌ترین

جهان آینده

«روبات همکار» به کارگران صنعتی برای جابه جایی اجسام سنگین کمک می کند

«روبات همکار» در نگاه اول شبیه ابزاری است که انسان را تبدیل به ابر قهرمان می کنند. اما این ابزار به کارگران صنعتی برای جابه جا کردن اجسام سنگین کمک، و از ستون فقرات آنها در مقابل حرکات ناگهانی و بار س