خبر فوری

brazil

News

برزیل و آخرین مناظره رقبای ریاست جمهوری

چشم آمریکای لاتین به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در روز یکشنبه دوخته شده است. دو رقیب پس از نزدیک به یک ماه جدل و تبلیغ فراوان، خود را

چشم آمریکای لاتین به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در روز یکشنبه دوخته شده است. دو رقیب پس از نزدیک به یک ماه جدل و تبلیغ فراوان، خود را

News

تنور انتخابات برزیل داغ تر شد

در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل مانده است، روز دوشنبه نامزد اپوزیسیون، دیلما روسف رقیب مورد حمایت حزب حاکم

در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل مانده است، روز دوشنبه نامزد اپوزیسیون، دیلما روسف رقیب مورد حمایت حزب حاکم

News

آخرین مبارزات انتخاباتی در برزیل

یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دو کاندیدای این انتخابات آخرین مبارزات انتخاباتی خود را در میان هوادارانشان برگزار می

یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دو کاندیدای این انتخابات آخرین مبارزات انتخاباتی خود را در میان هوادارانشان برگزار می

News

اقبال روسف در انتخابات ریاست جمهوری برزیل

آخرین نظرسنجی ها در برزیل، نشان می دهد که دیلما روسف، کاندیدای حزب کارگری، بیشترین بخت را برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشورخواهد

آخرین نظرسنجی ها در برزیل، نشان می دهد که دیلما روسف، کاندیدای حزب کارگری، بیشترین بخت را برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشورخواهد

News

مناظره های داغ، پیش درآمد دور دوم انتخابات برزیل

دیلما روسف، نامزد حزب کارگران برزیل روز یکشنبه در برابر رقیب خود برای کسب مقام ریاست جمهوری، به مناظره ایستاد. وی که از حمایت 47 درصدی در دور اول

دیلما روسف، نامزد حزب کارگران برزیل روز یکشنبه در برابر رقیب خود برای کسب مقام ریاست جمهوری، به مناظره ایستاد. وی که از حمایت 47 درصدی در دور اول

News

افزایش مرگ نهنگ ها در سواحل برزیل

کارشناسان محیط زیست نگران افزایش مرگ دسته جمعی نهنگ ها در سواحل برزیل هستند. طی ماههای گذشته شمار نهنگ های به گل نشسته در سواحل این کشور افزایش یافته

کارشناسان محیط زیست نگران افزایش مرگ دسته جمعی نهنگ ها در سواحل برزیل هستند. طی ماههای گذشته شمار نهنگ های به گل نشسته در سواحل این کشور افزایش یافته