خبر فوری

brazil

جهان

آموزش نوین به سبک برزیلی

طرحهای اجتماعی اغلب در قلب ابتکارات آموزشی قرار دارد. این هفته به برزیل می رویم که شرایط حاکم بر آن، بویژه در ریودوژانیرو و سائوپولو که یک سوم

جهان

تنور انتخابات برزیل داغ تر شد

در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل مانده است، روز دوشنبه نامزد اپوزیسیون، دیلما روسف رقیب مورد حمایت حزب حاکم