خبر فوری

belarus

جهان

لوکاشنکو، آخرین دیکتاتور اروپا

چند هفته پیش الکساندر لوکاشنو رییس جمهوری بلاروسی بپای صندوقهای رای رفت و از چهره اش معلوم بود که پیشاپیش نتیجه آرای بیرون آمده از صندوقها را می