خبر فوری

جهان آینده

اخبار مربوط به جدیدترین طرح های مهم علمی و فنی در اروپا همراه با گزارش های ویدئویی در دسترس شماست.

با همکاری