خبر فوری

جهان آینده

با همکاری

بایگانی جهان آینده

Science_technology

همکاری دانشگران اروپایی برای بررسی زیست بوم نواحی مجاور شمالگان

محققان اروپایی قصد دارند با انجام تحقیقات میان رشته ای به درک بهتری از تغییرات آب و هوایی در مناطق شمالگان و مجاور شمالگان برسند.

محققان اروپایی قصد دارند با انجام تحقیقات میان رشته ای به درک بهتری از تغییرات آب و هوایی در مناطق شمالگان و مجاور شمالگان برسند.

Science_technology

طرحی اروپایی برای حفظ فرهنگ ناملموس بشری

با گذشت زمان چه بر سر رقص های سنتی، موسیقی فولکوریک و فرهنگ یک قوم می آید؟ محققان اروپایی در سالونیک یونان می خواهند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مانع از ناپدید شدن میراث فرهنگی ناملموس بشری…

با گذشت زمان چه بر سر رقص های سنتی، موسیقی فولکوریک و فرهنگ یک قوم می آید؟ محققان اروپایی در سالونیک یونان می خواهند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مانع از ناپدید شدن میراث فرهنگی ناملموس بشری…

Science_technology

محققان اروپایی روشهای جدید آبزی پروری را می آزمایند

برای اینکه پرورش انواع مختلف آبزیان جانور و گیاهی در آبهای اروپا به یک فعالیت اقتصادی سبز و سودآور تبدیل شود چه باید کرد؟ محققان اروپایی قصد دارند با به کاربستن روشهای جدید آبزی پروری بازار غذاهای دری

برای اینکه پرورش انواع مختلف آبزیان جانور و گیاهی در آبهای اروپا به یک فعالیت اقتصادی سبز و سودآور تبدیل شود چه باید کرد؟ محققان اروپایی قصد دارند با به کاربستن روشهای جدید آبزی پروری بازار غذاهای دری

Science_technology

دانشمندان در اروپا بدنبال راز جوانی در اعماق دریاها هستند

تا به حال فکر کرده اید که راز جوانی را بتوان در اعماق آب دریاها پیدا کرد؟ تنوع زیستی دریایی منبعی پایان ناپذیر برای اکتشافات پزشکی و لوازم بهداشتی وآرایشی است.

تا به حال فکر کرده اید که راز جوانی را بتوان در اعماق آب دریاها پیدا کرد؟ تنوع زیستی دریایی منبعی پایان ناپذیر برای اکتشافات پزشکی و لوازم بهداشتی وآرایشی است.

Science_technology

استفاده از محبوبیت باشگاههای فوتبال در اروپا برای تغییر عادات زندگی

یک جا نشستن و عدم تحرک، منجر به بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی مفرط می شود. یک طرح پژوهشی در اروپا قصد دارد طرفداران فوتبال در این قاره را که

یک جا نشستن و عدم تحرک، منجر به بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی مفرط می شود. یک طرح پژوهشی در اروپا قصد دارد طرفداران فوتبال در این قاره را که

Science_technology

هدف بعدی دانشمندان: ساخت گرافیک چهار بعدی با تلفن همراه

امروز همه از تلفن همراه هوشمند و دوربینهای دیجیتال استفاده می کنند اما آيا می توان با تلفن همراه مدلهای پیچیده سه بعدی ساخت، یا حتی گرافیک چهار بعدی که در آن بعد چهارم، یعنی زمان هم در نظر گرفته شده ب

امروز همه از تلفن همراه هوشمند و دوربینهای دیجیتال استفاده می کنند اما آيا می توان با تلفن همراه مدلهای پیچیده سه بعدی ساخت، یا حتی گرافیک چهار بعدی که در آن بعد چهارم، یعنی زمان هم در نظر گرفته شده ب

Science_technology

حسگرهای زیستی برای تشخیص مواد آلاینده دریاها

چگونه می توان آلودگی محیط زیست دریاها را بهتر و سریعتر تشخیص داد؟ در سیسیل گروهی از پژوهشگران اروپایی به دنبال یافتن راه حل های نوین و فناوری های ارزان برای کنترل وضعیت محیط زیست دریاها و در نتیجه حفا

چگونه می توان آلودگی محیط زیست دریاها را بهتر و سریعتر تشخیص داد؟ در سیسیل گروهی از پژوهشگران اروپایی به دنبال یافتن راه حل های نوین و فناوری های ارزان برای کنترل وضعیت محیط زیست دریاها و در نتیجه حفا