خبر فوری

دانش و فن

با همکاری

بایگانی دانش و فن

Science_technology

تولید پلاستیک بسته بندی از مواد قابل تجزیه در طبیعت

مجتمع بیوشیمایی شرکت «نوامونت» (Novamont) واقع در شمال شرقی ایتالیا، اولین تولید کننده محصولات پلاستیکی دنیا است که بخش عمده مواد اولیه آن از منابع تجدیدپذیر تامین می…

مجتمع بیوشیمایی شرکت «نوامونت» (Novamont) واقع در شمال شرقی ایتالیا، اولین تولید کننده محصولات پلاستیکی دنیا است که بخش عمده مواد اولیه آن از منابع تجدیدپذیر تامین می…

Science_technology

طراح لباس مردان مریخی

مردان مریخی چه لباس هایی بهتن خواهد داشت؟ دانشمندان در حال ازمایش لباس هایی هستند که فضانوران باید برای فتح مریخ به تن داشته باشند.

مردان مریخی چه لباس هایی بهتن خواهد داشت؟ دانشمندان در حال ازمایش لباس هایی هستند که فضانوران باید برای فتح مریخ به تن داشته باشند.

Science_technology

رُبات چهارپا به نجات زیر آوار ماندگان می رود

پس از زمین لرزه های اخیر در ایتالیا، پژوهشگرانِ این کشور روی نسل جدیدی از رُباتهای ناجی کار می کنند که از ساختار تنِ چهارپایان الهام گرفته است.

پس از زمین لرزه های اخیر در ایتالیا، پژوهشگرانِ این کشور روی نسل جدیدی از رُباتهای ناجی کار می کنند که از ساختار تنِ چهارپایان الهام گرفته است.

Science_technology

نمایشگاه فناوری واقعیت مجازی و تلفنهای هوشمند در لندن

شهر لندن در روزهای پنجم و ششم دسامبر پذیرای نمایشگاه موسوم به «تک کرانچ دیسراپت» در زمینه فناوری واقعیت مجازی، تلفنهای هوشمند و فناوری واقعیت افزوده بود.

شهر لندن در روزهای پنجم و ششم دسامبر پذیرای نمایشگاه موسوم به «تک کرانچ دیسراپت» در زمینه فناوری واقعیت مجازی، تلفنهای هوشمند و فناوری واقعیت افزوده بود.

Science_technology

نمایشگاه تلفن هوشمند در هلسینکی

تلفنهای هوشمند بیشتر و بیشتر تبدیل به وسایلی برای بهره مند شدن از خدمات گوناگون می شوند.

تلفنهای هوشمند بیشتر و بیشتر تبدیل به وسایلی برای بهره مند شدن از خدمات گوناگون می شوند.

Science_technology

گامی برای مبارزه با بیماری نورون حرکتی

پزشکان توانسته اند با کارگذاشتن یک قطعه پیوندی در مغزِ فردی که از بیماری نورونِ حرکتی رنج می برد به او کمک کنند تا با اطرافیانش ارتباط برقرار کند.

پزشکان توانسته اند با کارگذاشتن یک قطعه پیوندی در مغزِ فردی که از بیماری نورونِ حرکتی رنج می برد به او کمک کنند تا با اطرافیانش ارتباط برقرار کند.

Science_technology

«قهرمان دریا» به جنگ «فراموشی» می رود

یک بازی موبایلی به نام «جستجوی قهرمانِ دریا» که حس جهت یابی فرد را به چالش می کشد، بزرگترین مطالعه آماری روی بیماری «فراموشی» (dementia) را به همراه داشته است.

یک بازی موبایلی به نام «جستجوی قهرمانِ دریا» که حس جهت یابی فرد را به چالش می کشد، بزرگترین مطالعه آماری روی بیماری «فراموشی» (dementia) را به همراه داشته است.