خبر فوری

360° video

all views map

جهان

ویدئوی ۳۶۰ درجه: ظهر در موزه

موزه هنر و صنایع دستی لیون یکبار در ماه گردشی همراه با راهنما را با تمرکز بر آثاری خاص، به همراه یک قطعه موسیقی مرتبط با این آثار برنامه ریزی می کند.