خبر فوری

مأموریت فضایی

all views map

دانش و فن

طراح لباس مردان مریخی

مردان مریخی چه لباس هایی بهتن خواهد داشت؟ دانشمندان در حال ازمایش لباس هایی هستند که فضانوران باید برای فتح مریخ به تن داشته باشند.

دانش و فن

اگزومارس

اندرو کوت: «من اندرو کوت هستم، مسئول دوربین پانورامیک پروژه اگزومارس ۲۰۲۰.