خبر فوری

مقابله با بیماری دیابت برای بسیاری از کودکان و نوجوانان چالشی جدی به حساب می آید. درمان آن به این بستگی دارد که کودک در طول روز چه چیزهایی می خورد. دانشمندان اروپایی سعی می کنند با طراحی بازی های الکت
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش