خبر فوری

دیوید دیویس، مسئول مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با حضور در پارلمان کشورش به پرسش های نمایندگان پاسخ داد.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش