خبر فوری

یورواستار، شرکت قطارهای تونل مانش که بریتانیا را به اروپا متصل می کند، روز پنج شنبه از ضرر ۲۵ میلیون پوندی این شرکت در سال ۲۰۱۶ خبر داد.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش