خبر فوری

فیلم «یک روز پیش از مردنم» به کارگردانی رای روسو یانگ کارگردان جوان آمریکایی، با اقتباس از داستانی به همین نام نوشته لوران الویه ساخته شده است.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش