خبر فوری

مارسل هیرشر آخرین مسابقه مارپیچ بزرگ فصل رقابت های جام جهانی اسکی آلپاین را در اسپن کلورادو فتح کرد و گوی بلورین این ماده را بالای سر برد.
مطلب کامل را بخوانید

اخبار اروپایی

زندگی

دانش