خبر فوری

خبر فوری

آنتونیو تایانی رئیس جدید پارلمان اروپاست، آنهم در یکی از بدترین دوران فعالیت اتحادیه اروپا.
مطلب کامل را بخوانید