خبر فوری

خبر فوری

آنتونیو تایانی رئیس جدید پارلمان اروپاست، آنهم در یکی از بدترین دوران فعالیت اتحادیه اروپا.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش